<p><em>Chăn đệm Everon, một thương hiệu của Everpia. </em></p> (photo: )

Tôi ngã gục với cổ phiếu EVE như thế nào?

Ròng rã suốt hơn một năm kể từ lần đầu nghiên cứu Everpia, tôi vẫn không đặt lệnh mua và cũng chưa bao giờ quên Everpia là viên ngọc mà tôi phải sở hữu vào thời điểm nào đó. Tôi đầu tư khi EVE đang lên và gom mua dần-mua dần đến mức, lòng tham dẫn tôi đi quá xa.

 (photo: )

Bản lĩnh nhà đầu tư sẽ lộ diện trong sai lầm

Thất bại liên tiếp, ta lại cảm thấy mình sinh ra không phải để đầu tư, cả thị trường chống lại mình, cơm canh nguội ngắt lại chan nước mắt ai. Rồi ta lại bắt đầu chửi rủa thị trường, cáu gắt với bất kì ai hay cái gì khi ta vừa xem bảng điện xong. Đáng lẽ ra ăn ngon ngủ yên, vợ chồng êm ấm, ai dè lại để cái bảng màu kè kia làm ta thành kẻ giận cá...