Khách hàng - Đối Tác

    TOP 100 THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU VIỆT NAM

KONNICHIWA

TOP 100 THƯƠNG HIỆU 

HÀNG ĐẦU VIỆT NAM

Năm 2022, KONNICHIWA đã vinh dự nhận Chứng Nhận Top 100 Thương Hiệu Hàng Đầu Việt Nam, đánh dấu một bước tiến mới, phát triển bền vững.

KONNICHIWA - KIẾN TẠO TƯƠNG LAI ĐÍCH THỰC


Khách hàng - Đối tác