Tư vấn

Du học sinh, thực tập sinh, nghề nghiệp. Tư vấn tái cấu trúc danh nghiệp

Đạo tạo

Chương trình đào tạo tiếng Nhật, tiếng Anh các cấp độ.

Việc làm

Việc làm tay nghề cao, việc làm định cư, việc làm thông dịch, các công ty trong vào ngoài nước.