Chính sách bảo mật thông tin

            Công Ty Giáo Dục Quốc Tế Konnichiwa đã thiết lập và duy trì một chính sách bảo mật thông tin chặt chẽ, nhằm bảo vệ dữ liệu cá nhân của khách hàng và đối tác. Tất cả dữ liệu cá nhân mà Công ty TNHH Giáo Dục Quốc Tế Konnichiwa thu thập đều được cam kết bảo mật và tuân thủ luật pháp.

              Bằng việc tham gia thành viên của Công ty TNHH Giáo Dục Quốc Tế Konnichiwa, Anh / Chị đã đồng ý với các điều khoản bảo mật thông tin và chính sách khách hàng của chúng tôi. 

1. Cam kết bảo mật

Công Ty Giao Dục Quốc Tế Konnichiwa cam kết đặt an toàn thông tin lên hàng đầu. Chính sách bảo mật thông tin của chúng tôi nhấn mạnh sự minh bạch, công bằng và hợp pháp trong quá trình xử lý dữ liệu cá nhân.

2. Quy trình thu thập dữ liệu

Chúng tôi chỉ thu thập thông tin cá nhân khi cần thiết để hỗ trợ các hoạt động giáo dục và quản lý dịch vụ. Quy trình này được thực hiện thông qua các phương tiện an toàn và chỉ dùng cho mục đích đã được đề ra.

3. Hệ thống bảo mật

Hệ thống thông tin của Công Ty Giáo Dục Quốc Tế Konnichiwa được xây dựng với các biện pháp bảo mật mạnh mẽ, đảm bảo rằng dữ liệu không bị mất mát, sửa đổi trái phép hoặc tiếp cận trái phép. Chúng tôi áp dụng các chính sách an ninh mạng tiên tiến để đảm bảo tính toàn vẹn của thông tin.

4. Quản lý đối tác và khách hàng

Chúng tôi duy trì mối quan hệ chỉ với những đối tác và nhà cung cấp dịch vụ có chính sách bảo mật tương đương. Điều này đảm bảo rằng mọi người liên quan đều cam kết bảo vệ thông tin cá nhân.

Đội ngũ nhân viên được đào tạo về quy định và thực hiện chính sách bảo mật thông tin. Chúng tôi liên tục cập nhật kiến thức để đảm bảo sự hiểu biết và tuân thủ đầy đủ từ phía nhân viên.

Chúng tôi thực hiện kế hoạch quản lý rủi ro và sẵn sàng ứng phó với bất kỳ sự cố bảo mật nào. Mọi biện pháp đều được thực hiện để giảm thiểu thiệt hại và khôi phục tình trạng bảo mật càng sớm càng tốt.

Chúng tôi cam kết thông báo minh bạch về bảo mật thông tin và mọi thay đổi trong chính sách này sẽ được thông báo một cách rõ ràng đến cộng đồng khách hàng và đối tác.

Công Ty Giáo Dục Quốc Tế Konnichiwa không chỉ chú trọng đến chất lượng giáo dục mà còn đảm bảo rằng mọi thông tin cá nhân được bảo vệ tối đa, tạo ra một môi trường an toàn và đáng tin cậy cho mọi bên liên quan.