• <p><em>Phối cảnh hầm chui nút giao Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ. Ảnh: TCIP</em></p> (photo: )

    Xây hầm chui ở cửa ngõ Nam Sài Gòn

    Hầm chui Nguyễn Văn Linh – Nguyễn Hữu Thọ, quận 7, với tổng vốn đầu tư 830 tỷ đồng, kỳ vọng giảm kẹt xe ở cửa ngõ phía Nam, được khởi công sáng 22/4.