Topic: Đầu tư bất động sản

  •  (photo: )

    Bài học quý cho người mua đất nền

    Trong suốt ba tháng gần đây tin tức liên quan đến hoạt động lập dự án, bán đất nền trái phép của Công ty Alibaba bùng nổ và được xã hội đặc biệt quan tâm.