Người nước ngoài mua nhà tại Việt Nam chiếm chưa đến 1%

HoREA) vừa cập nhật thông tin số liệu nhà ở người nước ngoài đã mua trong 5 năm qua.
<p><em>HoREA cho rằng không có chuyện người nước ngoài ồ ạt mua nhà tại VN 5 năm qua. Ảnh minh họa</em></p> (photo: )

HoREA cho rằng không có chuyện người nước ngoài ồ ạt mua nhà tại VN 5 năm qua. Ảnh minh họa

Trong báo cáo số 82/2020/CV-HoREA ngày 10/8/2020 "V/v Nên hay không nên nới giới hạn "trần" sở hữu nhà trong dự án nhà ở thương mại cho tổ chức, cá nhân nước ngoài và việc mua căn hộ du lịch (condotel)", tại Mục 2.2, có nhận xét: "Đối chiếu với số liệu báo cáo thị trường bất động sản cả nước trong 10 năm (2009-2019) của Bộ Xây dựng, thì đã có 5.000 dự án nhà ở với 3.774.000 căn nhà, bình quân mỗi 5 năm phát triển được khoảng 787.000 căn nhà. Nếu so sánh với số lượng 16.000 căn nhà mà người nước ngoài đã mua trong 5 năm qua, thì chỉ chiếm tỷ lệ 2% tổng số nhà ở".

Tuy nhiên, sau khi kiểm tra lại, HoREA phát hiện "có nhầm lẫn trong tính toán tỷ lệ".

Cụ thể, theo số liệu báo cáo thị trường BĐS cả nước trong 10 năm (2009 - 2019) của Bộ Xây dựng, đã có 5.000 dự án nhà ở với 3.774.000 căn nhà, thì bình quân mỗi 5 năm phát triển được khoảng 1.885.000 căn nhà, chứ không phải chỉ có 787.000 căn nhà.

Do vậy, HoREA xác nhận lại số lượng nhà ở mà người nước ngoài có thể đã mua trong 5 năm (2015 - 2020), chỉ chiếm tỷ lệ khoảng 0,85% (chưa đến 1%) tổng số nhà ở của các dự án nhà ở thương mại, chứ không phải khoảng 2% tổng số nhà ở.

Với tỷ lệ chưa đến 1% người nước ngoài mua nhà ở Việt Nam, HoREA cho rằng không có chuyện người nước ngoài ồ ạt mua nhà tại Việt Nam trong 5 năm qua như một số ý kiến lo ngại. Tại các thành phố lớn chỉ những dự án khu đô thị, khu dân cư, khu nhà chung cư cao cấp... mới thu hút được người nước ngoài mua nhà.

Với tỷ lệ người nước ngoài mua nhà ở mức thấp, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch HoREA đề nghị vẫn giữ giới hạn trần số lượng nhà ở mà người nước ngoài được mua không quá 30% số lượng căn hộ trong một tòa nhà chung cư. Nhu cầu sở hữu nhà ở của người nước ngoài tại Việt Nam ít, không nhiều đến nỗi phải áp lực nới "room" (tỷ lệ).

Đồng thời, Chủ tịch HoREA cũng đề nghị giao thẩm quyền cho UBND cấp tỉnh quyết định tỷ lệ người nước ngoài được sở hữu nhà tại đơn vị hành chính cấp phường, để phù hợp với đặc điểm tình hình của địa phương.

Trường hợp số lượng người nước ngoài sở hữu nhà tại một đơn vị hành chính cấp phường chiếm tỷ lệ khá lớn (từ 20% trở lên), UBND cấp tỉnh phải báo cáo để Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

vote data