•  (photo: )

    Thành lập quỹ 860 triệu USD tăng đầu tư vào doanh nghiệp Việt

    Tờ Korean Investors thông tin: The National Pension Service (NPS) - một quỹ hưu trí của Chính phủ Hàn Quốc vừa hợp tác với SK Group ra mắt quỹ đầu tư giá trị 1.000 tỷ Won (tương đương 860 triệu USD) nhằm mục đích tăng cường đầu tư vào các doanh nghiệp Việt Nam.