Doanh nghiệp phải chi 64 triệu đồng khi làm thủ tục xây dựng

Nhóm thủ tục thuế có chi phí trung bình chỉ hơn 73.000 đồng, trong khi lĩnh vực xây dựng lên tới trên 64 triệu đồng.
 (photo: )

Sáng 17/8, Văn phòng Chính phủ lần đầu tiên công bố báo cáo chỉ số đánh giá chi phí tuân thủ thủ tục hành chính (APCI 2018).

Đây là sản phẩm từ quá trình khảo sát, nghiên cứu của Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng làm Chủ tịch, cùng các Phó chủ tịch là ông Trương Gia Bình - Chủ tịch Tập đoàn FPT; ông Nguyễn Văn Thân - chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa; ông Ngô Hải Phan, Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (Văn phòng Chính phủ) và nhiều chuyên gia trong nước, quốc tế.

"Báo cáo tập trung vào 8 nhóm thủ tục hành chính quan trọng với doanh nghiệp gồm: Khởi sự doanh nghiệp/đăng ký kinh doanh; thuế; đầu tư; giấy phép, chứng chỉ hành nghề; hải quan; đất đai; môi trường và xây dựng", ông Mai Tiến Dũng nói.

Nhóm thủ tục xây dựng đắt đỏ nhất

Giới thiệu APCI 2018, ông Ngô Hải Phan - Cục trưởng Kiểm soát Thủ tục hành chính (Văn phòng Chính phủ) cho biết báo cáo gồm hai chỉ số thành phần, phản ánh hai loại chi phí chủ yếu mà doanh nghiệp phải chi trả khi thực hiện TTHC. Bao gồm chi phí thời gian và chi phí trực tiếp (tiền) mà doanh nghiệp phải bỏ ra trong suốt quá trình thực hiện TTHC, kể từ khi bắt đầu tìm hiểu về thủ tục cho đến khi hoàn tất.

Theo đó, quán quân của bảng xếp hạng chỉ số APCI 2018 là nhóm TTHC thuế với chi phí tuân thủ hơn 73.000 đồng; thời gian thực hiện trung bình của doanh nghiệp cho một thủ tục trong nhóm này chỉ là 2,9 giờ làm việc.

"Đây là một trong những nhóm thủ tục được Ngân hàng Thế giới vinh danh trong báo cáo  đánh giá môi trường kinh doanh 2018 khi tăng gần 15/100 điểm so với năm 2017, từ 57,99 lên 72,77 điểm. Khoảng cách khác biệt giữa nhóm thủ tục thuế với các nhóm thủ tục khác có thể lý giải bởi những nỗ lực cải cách của ngành thuế dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ", ông Ngô Hải Phan nói.

Đứng sau cùng trong bảng xếp hạng là nhóm thủ tục xây dựng với chi phí tuân thủ hơn 64 triệu đồng (thời gian thực hiện trên 108 giờ), gấp nhiều lần nhóm thủ tục quán quân của APCI 2018.

Mặc dù về chi phí thời gian, nhóm thủ tục này không nằm ở mức cao nhất, nhưng chi phí trực tiếp cao vượt trội đã làm nhóm thủ tục trở nên đắt đỏ bậc nhất. Với mỗi một triệu đồng doanh nghiệp chi trả cho bất kỳ thủ tục nào trong nhóm này, thì 0,93 triệu đồng là chi phí trực tiếp cần để hoàn thành hồ sơ và 0,07 triệu đồng là chi phí thời gian mà doanh nghiệp phải bỏ ra...

Xếp hạng 8 nhóm thủ tục hành chính

1. Thuế: chi phí 73.000 đồng; thời gian thực hiện 2,9 giờ. 

2. Khởi sự doanh nghiệp, đăng ký kinh doanh: 720.000 đồng; 10,4 giờ. 

3. Hải quan: 3,5 triệu đồng; 12,1 giờ

4. Đất đai: 4,9 triệu đồng; 84,9 giờ

5. Giấy phép, chứng chỉ hành nghề, điều kiện kinh doanh: 5,2 triệu đồng; 80,8 giờ

6. Đầu tư: 7,9 triệu đồng; 125,4 giờ

7. Môi trường: 46,8 triệu đồng; 218,4 giờ

8. Xây dựng: 64,1 triệu đồng; 108,9 giờ

 

vote data