• <p><em>Sản xuất tại nhà máy Sabeco</em>.</p> (photo: )

    Sabeco không đồng ý cơ quan thuế cưỡng chế hơn 3.100 tỷ đồng

    Sabeco không đồng ý với việc cưỡng chế thi hành của Cục Thuế TPHCM và buộc phải thực hiện các hành động pháp lý cần thiết ngay lập tức để bảo vệ lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp", Tổng giám đốc Sabeco tuyên bố về việc bị truy thu và phạt về thuế số tiền hơn 3,140 tỷ đồng.