VPBank lãi gần 7.200 tỷ đồng sau 9 tháng

Ngân hàng cho biết chi phí hoạt động cải thiện là một trong số yếu tố giúp lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 76% kế hoạch năm.
<p><em>VPBank lãi lớn trong 9 tháng năm nay</em></p> (photo: )

VPBank lãi lớn trong 9 tháng năm nay

Theo báo cáo hoạt động kinh doanh 9 tháng VPBank vừa công bố tăng trưởng tín dụng hợp nhất của ngân hàng tăng 14,7% so với cuối năm 2018, cao hơn nhiều so với bình quân 8,4% của ngành trong 9 tháng. Huy động tăng 19,9%. Tổng thu nhập hoạt động hợp nhất của VPBank 26.333 tỷ đồng, tăng 19,1% so với cùng kỳ.

Tính đến cuối tháng 9, lợi nhuận trước thuế hợp nhất của ngân hàng tiếp tục đà tăng trưởng ở mức 7.199 tỷ đồng tăng 17,5% so với cùng kỳ.Đóng góp lớn nhất vào tổng thu nhập hoạt động của toàn ngân hàng là nguồn thu nhập lãi thuần 22.428 tỷ đồng, tăng 23%. Nguồn thu từ hoạt động dịch vụ tăng trưởng tới 93,4% ở mức 1.942 tỷ đồng.

"Điều này cho thấy ngân hàng vẫn tiếp tục thực hiện tốt chiến lược đa dạng hóa nguồn thu và giảm bớt sự phụ thuộc vào nguồn thu lãi thuần", vị đại diện VPBank nói.

Chất lượng tài sản cải thiện

Tính đến cuối tháng 9, nợ xấu hợp nhất của VPBank đang ở mức 3,10%. Tỷ lệ này đã giảm từ 4,24% tại thời điểm một năm trước đó. Trong đó xấu của ngân hàng VPBank riêng lẻ giảm xuống còn 2,45% cuối quý 3/2019. FE Credit cũng giảm từ 6,36% xuống 5,21%.

Hoạt động xử lý nợ từ VAMC tiếp tục được ngân hàng đẩy mạnh trong quý 3, đưa dư nợ trái phiếu VAMC giảm hơn 70% so với thời điểm cuối năm 2018, từ 3.100 tỷ đồng xuống còn dưới 908 tỷ đồng. Theo vị đại diện, tỷ lệ nợ xấu giữ ở mức thấp, cùng với số nợ tại VAMC được xử lý mạnh trong năm 2019 sẽ cải thiện đáng kể chất lượng tài sản, giúp đảm bảo tăng trưởng lợi nhuận của VPBank ổn định trong thời gian tới.

Hiệu quả hoạt động

Chi phí hoạt động (OPEX) hợp nhất trong 9 tháng của VPBank tăng 17,3% so với cùng kỳ năm 2018, thấp hơn so với tốc độ tăng doanh thu là 19,1%. Điều này góp phần đưa chỉ số chi phí hoạt động trên thu nhập (CIR) xuống còn 34,7% so với mức 35,8% trong nửa đầu năm.

Tại ngân hàng mẹ mức độ tối ưu hóa chi phí hoạt động thực hiện mạnh mẽ ở giúp chi phí hoạt động của ngân hàng riêng lẻ chỉ tăng 11,6% so với cùng kỳ; thậm chí chi phí hoạt động của quý 3 giảm 4,3% so với quý 2. Chỉ số CIR của ngân hàng mẹ cũng giảm từ 41,3% xuống còn 38,8% (từ tháng 6 đến cuối tháng 9).

Lợi nhuận tăng nâng cao thêm các chỉ số về hiệu quả hoạt động của ngân hàng. Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) là 2,3%, cao hơn so với 2,1% trong nửa đầu năm. Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) đạt 20,4% cuối quý 3/2019, cao hơn mức 19% trong 6 tháng đầu năm. Hệ số an toàn vốn của ngân hàng theo chuẩn Basel II đạt 11,4% tính đến cuối tháng 9, vẫn duy trì ở mức cao so với yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước.

vote data