Bầu Đức chính thức chấm dứt mảng thuỷ điện, chuyển nhượng toàn bộ cổ phần đang nắm giữ

Với động thái này, tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai đã hoàn toàn rút khỏi lĩnh vực thuỷ điện, tiếp nối quyết định rút hoàn toàn khỏi mảng bất động sản trước đó.
 (photo: )

Mới đây, ngày 10/12/2019, Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) vừa thông qua nghị quyết chuyển nhượng toàn bộ số cổ phận thuộc quyền sở hữu của họ tại Công ty cổ phần Thủy điện Hoàng Anh Gia Lai với tông số cổ phần chuyển nhượng là 248,500,000 cổ phần, tương đương với 99.4% vốn điều lệ của công ty nhằm mục đích đẩy mạnh công tác tái cấu trúc tập đoàn theo hướng mạnh dạn thoái vốn khỏi những lĩnh vực không hiệu quả và tập trung vào nông nghiệp.

Với động thái này tập đoàn đã chính thức rút hoàn toàn khỏi lĩnh vực thủy điện sau động thái rút hoàn toàn khỏi mảng bất động sản trước đó.

Sau hàng loạt các động thoái thoái vốn và tái cấu trúc, tổng tài sản và nợ phải trả hợp nhất của HAGL giảm lần lượt là 6,200 tỷ và 6,500 tỷ xuống còn 41,900 tỷ và 24,800 tỷ tương ứng. Đồng thời các khoản vay nợ ngắn và dài hạn của tập đoàn cũng giảm đáng kể xuống còn 4,052 tỷ và 10,700 tỷ từ 7,000 tỷ và 14,800 tỷ.

vote data