Novaland vay 350 triệu USD từ Credit Suisse Singapore

Novaland vừa chấp thuận các khoản vay và bảo lãnh lên đến 350 triệu USD, trong đó có 250 triệu USD do Novaland đứng ra bảo lãnh cho công ty con Nova Hospitality.
 (photo: )

Ngày 13/12, Novaland vừa chấp thuận thông qua khoản vay 100 triệu USD từ Credit Suisse AG chi nhánh Singapore và các bên cho vay hợp vốn khác.

Đồng thời, HĐQT cũng chấp thuận và phê duyệt việc Novaland bảo lãnh cho công ty con là CTCP Nova Hospitality vay 250 triệu USD cũng từ Credit Suisse AG chi nhánh Singapore các bên cho vay hợp vốn khác. 

Để đảm bảo cho khoản vay của công ty con, Novaland cho biết sẽ sử dụng toàn bộ cổ phần do Novaland sở hữu tại CTCP Cảng Phú Định.

Trước đó, vào ngày 28/10, HĐQT Novaland cũng đã chấp thuận khoản vay 100 triệu USD được cung cấp bởi Credit Suisse AG - chi nhánh Singapore.

Kể từ cuối tháng 6 năm nay, Novaland bắt đầu các đợt tăng vốn cho Nova Hospitality khi phát đi thông tin sẽ đầu tư thêm 1.625 tỉ đồng vào đơn vị này thông qua nhiều đợt, thời điểm thực hiện trong quí II - III/2019.

Tiếp đó đến ngày 11/11, HĐQT Novaland đã thông qua việc đầu tư thêm 2.319 tỉ đồng vào Nova Hospitality. Tại thời điểm cuối quí III, khoản đầu tư của Novaland vào công ty con này có giá gốc hơn 1.646 tỉ đồng.

Ngoài ra, Novaland còn ghi nhận một khoản vay dài hạn hơn 3.467 tỉ đồng của Nova Hospitality, được thu xếp bởi nhiều tổ chức cho vay hợp vốn, trong đó có Credit Suisse AG - chi nhánh Singapore.

vote data