Topic: Doanh nhân doanh nghiệp

  • <p>Chuỗi nhà thuốc Long Châu đã mở 50 nhà thuốc với 25.000 lượt khách/ngày</p> (photo: )

    Chuỗi nhà thuốc Long Châu đạt 496 tỷ doanh thu

    Kế hoạch dài hạn đến năm 2020, FPT Retail dự kiến sẽ mở được 700 nhà thuốc Long Châu với doanh thu ước đạt 6.000 tỷ đồng cùng kỳ vọng sẽ kiểm soát được 30% thị phần thị trường dược phẩm tại Việt Nam.