Ba bước để bắt đầu tiết kiệm từ hôm nay

Những trường hợp khẩn cấp cần sử dụng tới tiền sẽ xảy ra, vì vậy việc tiết kiệm không bao giờ là dư thừa. Tuy nhiên vẫn còn nhiều người chưa có kế hoạch tiết kiệm.
<p>Số tiền ngoài thu nhập chính nên được tích lũy vào các quỹ tiết kiệm của bạn</p> (photo: )

Số tiền ngoài thu nhập chính nên được tích lũy vào các quỹ tiết kiệm của bạn

Theo một số chuyên gia, bạn nên tiết kiệm số tiền tương đương với 25 – 50% chi phí sinh hoạt của bạn, tuy nhiên, bạn luôn có thể bắt đầu với với một mục tiêu nhỏ rồi tăng dần lên.

Dưới đây là 3 bước để bạn có thể bắt đầu tiết kiệm.

1. Đặt ra mục tiêu tiết kiệm

Điều đầu tiên bạn cần làm là đặt ra một mục tiêu phù hợp với bạn. Bạn muốn trích ra bao nhiêu để tiêt kiệm mỗi tuần hay mỗi tháng? Từ 100,000đ – 200,000đ một tuần cũng là một con số phù hợp để bắt đầu. Sau đó hãy suy nghĩ đến 1 mục tiêu lớn hơn.

2. Đánh giá xu hướng tiêu dùng của bản thân

Hãy nhìn lại cách bạn đã chi tiêu trong một tháng để phát hiện xem xu hướng tiêu dùng của bạn như thế nào. Bạn có thể dựa vào đó để cắt giảm bớt chi tiêu để có thể đạt được mục tiêu tiết kiệm dễ dàng hơn.

3. Tự tạo ra quy tắc cho bản thân

Bạn có thể được khuyên rằng 5% thu nhập của bạn nên được đưa vào quỹ tiết kiệm ngắn hạn và 15% vào quỹ tiết kiệm hưu trí. Tuy nhiên, hoàn cảnh của mỗi người là khác nhau vì vậy đừng để việc không đạt được quy tắc trên làm bạn nản lòng

Thay vào đó bạn nên nhìn và mục tiêu mà bạn đặt ra, đánh giá xem bạn có thể cắt giảm chi tiêu có mặt nào và tự xây dựng một quy tắc tiết kiệm của riêng bạn. quy tắc này nên bám sát với hoàn cảnh của bạn, thực tế và có thể đạt được

Kết luận

Bạn nên nhớ rằng, khi bạn số tiền ngoài thu nhập chính bạn được nhận như thuế được hoàn trả hay thưởng tăng ca nên được tích lũy vào các quỹ tiết kiệm của bạn. Đối với quy tắc tiết kiệm của bản thân thì nó nên là một quy tắc mà bạn luôn có thể tuân theo.

vote data