•  (photo: )

    Chúng ta cần một tư duy mới, không truyền thống, không tuần tự

    "Vượt ra ngoài khuôn khổ của ngành thông tin, bài phát biểu đó thể hiện một tầm tư duy và cải cách cho VN". Tiến sỹ Nguyễn Đình Cung gửi bài viết riêng chia sẻ về bài phát biểu mới đây của Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng tại Hội thảo Smart IoT Vietnam 2018.