•  (photo: )

    CEO Mỹ nghỉ việc nhiều kỷ lục trong năm 2019

    Theo thống kê từ Challenger, Gray & Christmas, năm 2019, tại các công ty cũng như tổ chức chính phủ và trong khu vực phi lợi nhuận, có tổng cộng 1.640 CEO nghỉ việc. Đây là con số lớn nhất kể từ năm 2002, khi Challenger bắt đầu thống kê số liệu này