Sacombank và Dai-ichi Life ra mắt sản phẩm mới

Sacombank và Dai-ichi Life VN vừa giới thiệu sản phẩm "Bảo hiểm hỗ trợ viện phí" giúp người tiêu dùng giảm bớt gánh nặng tài chính để yên tâm chữa bệnh.
 (photo: )

Khi tham gia "Bảo hiểm hỗ trợ viện phí", người mua sẽ được hỗ trợ một phần thu nhập bị mất đi trong thời gian điều trị bệnh với quyền lợi 100% số tiền bảo hiểm cho mỗi ngày nằm viện. Ngoài ra, người mua được hưởng thêm những quyền lợi gia tăng khi chăm sóc đặc biệt, phẫu thuật và cấp cứu do tai nạn; hỗ trợ điều trị ngoại trú cho ung thư và lọc thận lên đến 100 lần mỗi năm, có thể lên tới 1.000 lần trong suốt thời gian tham gia bảo hiểm.

Đồng thời, khách hàng sẽ được nhận tất cả các quyền lợi mà không phụ thuộc vào các bảo hiểm y tế khác, được tự động chi trả khi có bảo lãnh viện phí từ sản phẩm bảo hiểm chăm sóc sức khỏe của Dai-ichi Life VN.

Với mức phí hợp lý, "Bảo hiểm hỗ trợ viện phí" đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng: từ những người làm công việc tự do, chưa tham gia bảo hiểm chăm sóc sức khỏe đến những nhân viên văn phòng đã tham gia bảo hiểm y tế. Kể cả khách hàng đã có bảo hiểm chăm sóc sức khỏe nhưng muốn gia tăng thêm quyền lợi bảo vệ vẫn có thể tham gia thêm sản phẩm này.

Sau 3 năm hợp tác, Sacombank và Dai-ichi Life VN có doanh thu phí hàng năm tăng trưởng ổn định, đạt mức lũy kế 2.648 tỷ đồng với gần 190.000 hợp đồng bảo hiểm nhân thọ được phát hành tính đến cuối tháng 8/2020. 

Link: https://cafef.vn/sacombank-va-dai-ichi-life-viet-nam-ra-mat-san-pham-moi-ky-niem-ba-nam-hop-tac-bancassurance-20200906175429952.chn

vote data