Theo đó, chủ thẻ ghi nợ của Agribank có thể tạo mã rút tiền qua ATM, và sử dụng mã được tạo để rút tiền mà không cần thẻ. Dịch vụ có thể thực hiện tại bất cứ đâu, 24/24h tại các ATM của Agribank.

Chức năng này nhằm phục vụ cho những người muốn chuyển tiền cho người thân, cho bạn bè nhưng họ không có tài khoản Agribank hoặc không thể rút tiền tại ngân hàng do những lý do cá nhân…

Để thực hiện được chức năng này, trước hết chủ thẻ ghi nợ Agribank đưa thẻ vào máy ATM Agribank và lựa chọn chức năng rút tiền bằng mã. Sau đó nhập số tiền muốn chuyển với mức tiền tối thiểu là 50.000 đồng và tối đa là 5.000.000 đồng.

Tiếp đó, khách hàng nhập số điện thoại di động của người nhận tiền bằng mã; xác nhận thông tin giao dịch... ATM xác nhận giao dịch thành công và hóa đơn in ra các thông tin giao dịch. Sau khi giao dịch thành công, hệ thống gửi thông tin mã rút tiền 2 đến người nhận tiền qua số điện thoại di động mà chủ thẻ nhập trên màn hình ATM.

Như vậy, người nhận tiền không cần có thẻ hay tài khoản của Agribank, mà chỉ cần nhập đủ 2 mã số (mã số 1 của người chuyển tiền gửi cho mình, mã số 2 của hệ thống tự động gửi đến số điện thoại di động của mình) cùng số tiền giao dịch tại ATM Agribank là rút được tiền.

Hiện Agribank có 2.820 máy ATM, là một trong những ngân hàng Việt có hệ thống ATM lớn nhất.