Theo đó, hệ thống CDM có thời gian hoạt động linh hoạt, không bị giới hạn trong giờ hành chính như giao dịch tại quầy. Người giao dịch sẽ được chủ động lựa chọn địa điểm, tiết kiệm tối đa thời gian khi muốn nộp/rút/chuyển tiền. Số tiền tối đa có thể nộp vào tài khoản/thẻ là 100 triệu đồng/lần. Hạn mức nộp tiền và số lần giao dịch không giới hạn. Số dư của tài khoản/thẻ nhận tiền được ghi nhận ngay khi giao dịch kết thúc.

CDM có thiết kế giao diện đơn giản, giúp người giao dịch dễ dàng thao tác và sử dụng. Ngoài cung cấp giải pháp nộp tiền vào tài khoản/thẻ, máy nộp/rút tiền tự động này cũng có các tính năng cơ bản tương tự trên ATM như rút tiền, chuyển khoản, xem số dư, đổi PIN, in sao kê….