• <p><em>Tăng trưởng dư nợ cho vay 9 tháng đầu năm thấp hơn so cùng kỳ những năm trước.</em></p> (photo: )

    Ngân hàng nào tăng cho vay nhiều nhất trong 9 tháng đầu năm?

    Tổng dư nợ cho vay của 27 ngân hàng này đến cuối tháng 9/2020 đạt hơn 6,27 triệu tỷ, tăng 5,8% so với đầu năm. Tốc độc tăng trưởng có sự phân hóa mạnh, một số ngân hàng tăng trưởng âm, trong khi cũng có nhiều ngân hàng tăng trưởng trên 10%.