(photo: )

ĐHCĐ Eximbank: Lãnh đạo xấu hổ vì để Eximbank đi tới tình cảnh này

"Chúng tôi rất xấu hổ vì thời gian qua đã để Eximbank đi đến cảnh này. Do đó, chúng tôi rất ghi nhận những đề nghị của cổ đông, và sẽ cố gắng đoàn kết để đưa Eximbank phát triển trở lại. Chúng tôi rất đau xót khi Eximbank từ một ngân hàng Top 3 đến nay đã thụt lùi", ông Cao Xuân Ninh nói.

 • (photo: )

  ĐHCĐ Eximbank: Lãnh đạo xấu hổ vì để Eximbank đi tới tình cảnh này

  "Chúng tôi rất xấu hổ vì thời gian qua đã để Eximbank đi đến cảnh này. Do đó, chúng tôi rất ghi nhận những đề nghị của cổ đông, và sẽ cố gắng đoàn kết để đưa Eximbank phát triển trở lại. Chúng tôi rất đau xót khi Eximbank từ một ngân hàng Top 3 đến nay đã thụt lùi", ông Cao Xuân Ninh nói.

 • <p><em>Khách hàng giao dịch tại ngân hàng Eximbank. Ảnh: Internet</em></p> (photo: )

  Uy tín của Eximbank

  Với những sóng gió, rối ren kéo dài của mình, Eximbank như đang chứng minh cho thị trường và các cổ đông thấy, đây là một trong những ngân hàng đang bào mòn thương hiệu của mình và hứng chịu nhiều rủi ro nhất.