•  (photo: )

    ACB mở rộng danh mục sản phẩm bảo hiểm

    ACB vừa thỏa thuận hợp tác triển khai mô hình phân phối sản phẩm bảo hiểm nhân thọ với Manulife vào ngày 09/09/2019 vừa qua. Với sự hợp tác này, danh mục sản phẩm bảo hiểm được phân phối qua ACB sẽ mở rộng hơn, từ đó khách hàng ACB sẽ có thêm những lựa chọn bảo vệ và đảm bảo cho cuộc sống một...