•  (photo: )

    Vĩnh Hoàn (VHC): Trung Quốc chiếm 15% tổng xuất khẩu

    Là một doanh nghiệp cá tra lớn tại VN với tổng kim ngạch sang Trung Quốc khá lớn, năm 2019 chiếm khoảng 15% giá trị, Vĩnh Hoàn (VHC) cho biết lợi nhuận kế hoạch mới có thể giảm 10% so với ban đầu vì ảnh hưởng của dịch bệnh