Novaland liên tục "bán con", thu về hàng trăm tỷ

Sau chủ trương bán vốn tại Địa ốc Vạn Phát, Novaland vừa ra quyết định bán vốn tại Phước Long. Giá trị 2 khoản đầu tư này tính theo mệnh giá xấp xỉ 750 tỷ đồng.
 (photo: )

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland-mã CK: NVL) thông báo Nghị quyết HĐQT về việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Phước Long như sau:

Novaland thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ phần vốn hóp tại công ty Phước Long. Tổng giá trị phần vốn góp chuyển nhượng là gần 470 tỷ đồng, chiếm 99,993% vốn điều lệ của Phước Long.

Việc chuyển nhượng phần vốn góp kể trên chỉ được thực hiện khi Hội đồng thành viên Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Phước Long thông qua việc chuyển nhượng.

Tuần trước, Novaland cũng đã thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại CTCP Đầu tư và Phát triển Địa ốc Vạn Phát. Theo đó, công ty sẽ chuyển nhượng toàn bộ 27.448.300 cổ phần tương đương tổng mệnh giá 274,48 tỷ đồng-chiếm 49% vốn điều lệ công ty.

Như vậy, nếu cả hai cuộc chuyển nhượng kể trên thực hiện thành công thì Novaland có thể sẽ thu về hàng trăm tỷ đồng.

Kết thúc phiên giao dịch cuối tuần, Novaland đứng giá, đạt 57.000 đồng/cổ phiếu.

vote data