Bộ Xây dựng thoái vốn gần 1.400 tỷ đồng cổ phần sở hữu tại Hancorp

Bộ Xây dựng sẽ bán đấu giá để thoái gần 140 triệu cổ phần sở hữu tại Hancorp với mức giá khởi điểm 19.930 đồng/cổ phần, tương đương khoảng 1.393 tỷ đồng.
<p><em>Bộ Xây dựng là cổ đông lớn tại Hancorp</em></p> (photo: )

Bộ Xây dựng là cổ đông lớn tại Hancorp

Ngày 16/12 tới đây tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), Bộ Xây dựng sẽ bán đấu giá để thoái vốn 139.399.608 cổ phần sở hữu tại Tổng công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP (Hancorp), tương đương hơn 1.393 tỷ đồng theo mệnh giá, chiếm 98,83% vốn điều lệ của Hancorp với mức giá khởi điểm 19.930 đồng/cổ phần.

Hancorp là doanh nghiệp Nhà nước thuộc Bộ Xây dựng được thành lập năm 1982. Năm 2014, Hancorp chuyển đổi sang mô hình công ty cổ phần với vốn điều lệ hơn 1.410 tỷ đồng. Năm 2015, Hancorp trở thành công ty đại chúng. Năm 2016, cổ phiếu của Hancorp đăng ký giao dịch trên UPCoM tại HNX với mã chứng khoán HAN. Giá tham chiếu cổ phiếu HAN tại phiên giao dịch 30/11 là 19.200 đồng/cổ phiếu.

Bộ Xây dựng là cổ đông lớn, nắm giữ cổ phần chi phối của Hancorp với 98,83%. Hancorp có 6 công ty con, 15 công ty liên kết và có vốn đầu tư tại 16 công ty khác.

Hancorp là một trong những doanh nghiệp đầu ngành trong lĩnh vực thi công xây lắp và nhà đầu tư về hạ tầng và khu đô thị mới. Ngoài ra, Hancorp còn thi công các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội.

Hiện tại, Hancorp quản lý và thực hiện 16 dự án bất động sản với tổng diện tích sàn hơn 152.000 m2 và 12 công trình xây lắp với tổng giá trị hợp đồng hơn 450 tỷ đồng.

Doanh thu của công ty chủ yếu đến từ hoạt động xây lắp, chiếm 52%, kinh doanh bất động sản chiếm 40,9%, cung cấp vật tư 5,7%, và cung cấp dịch vụ 1,4%.

Hancorp đang quản lý và sử dụng 6 khu đất tại Hà Nội, TP.HCM và Đồng Nai với tổng diện tích 5.333 m2, tất cả là đất thuê trả tiền thuê hàng năm.

Năm 2019, doanh thu thuần của Hancorp thực hiện đạt 1.416 tỷ đồng, kế hoạch năm 2020 đạt 1.818 tỷ đồng, tăng khoảng 28%. Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp này thực hiện trong năm 2019 là 36 tỷ đồng, kế hoạch năm 2020, lợi nhuận sau thuế ước đạt 46 tỷ đồng.

vote data