6 tháng đầu năm HOSE lãi 310 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ

Mặc dù thị trường chứng khoán chao đảo mạnh trong quý II, tuy nhiên HOSE vẫn có nửa đầu năm kinh doanh khởi sắc với lợi nhuận gấp đôi cùng kỳ.
 (photo: )

6 tháng đầu năm, Sở giao dịch chứng khoán TP HCM (HOSE) đạt doanh thu thuần 548 tỷ đồng, tăng trưởng 73% so với cùng kỳ; biên lợi nhuận gộp ở mức rất cao 94,3%. Trong đó, doanh thu từ dịch vụ giao dịch chứng khoán chiếm tỷ trọng gần 90%, đạt 486 tỷ đồng.

Cùng với việc doanh thu tăng, chi phí quản lý tăng theo 41% lên 135 tỷ đồng. Đáng chú ý trong đó chi phí giám sát hoạt động chứng khoán phải nộp Ủy ban chứng khoán Nhà nước tăng mạnh 77% lên 74 tỷ đồng, phải trả cuối kỳ cho SSC gần 35 tỷ đồng. Kết quả, HOSE báo lãi sau thuế 310 tỷ đồng, tăng gấp đôi cùng kỳ.

Năm 2018, HOSE đặt mục tiêu 790 tỷ đồng doanh thu và 473 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, nộp ngân sách 343 tỷ đồng, như vậy Sở đã thực hiện 69% kế hoạch doanh thu và 82% kế hoạch lợi nhuận trước thuế.

Tổng tài sản cuối kỳ của HOSE ở mức 1.770 tỷ đồng, tăng gần 150 tỷ đồng so với hồi đầu năm. Trong đó, giá trị tiền mặt và tiền gửi vào khoảng 962 tỷ đồng, chiếm hơn 54% tổng tài sản.

Trong 6 tháng đầu năm, giá trị dở dang thiết bị tin học cho dự án Xây dựng Sở giao dịch chứng khoán TP HCM gần như không đổi ở mức 92,5 tỷ đồng; dự án Xây dựng hệ thống quản lý thông tin doanh nghiệp – ECM vẫn ở mức trên 19 tỷ đồng.

Diễn biến chỉ số VN-Index từ đầu năm (VNDIRECT)

Diễn biến chỉ số VN-Index từ đầu năm (VNDIRECT)

Sáu tháng đầu năm, thị trường cổ phiếu có mức vốn hóa thị trường đạt 3.889 nghìn tỷ đồng, tăng 10,7% so với cuối năm 2017, tương đương 77,7% GDP. So với quý I/2018, thanh khoản thị trường trong quý II sụt giảm mạnh. Tuy nhiên, tính chung cả 6 tháng, giá trị giao dịch bình quân của thị trường này vẫn đạt hơn 8 nghìn tỷ đồng/phiên, tăng 60% so với bình quân cả năm 2017.

Trong năm 2018, Sở cho biết sẽ tập trung vào việc nâng cao chất lượng thẩm định niêm yết, trong đó chú trọng tình hình kinh doanh và tài chính doanh nghiệp; cùng với đó tăng cường giám sát công bố thông tin, quản trị công ty của doanh nghiệp.

Triên khai các sản phẩm mới, đưa chứng quyền có đảm bảo ra mắt thị trường. Ngoài ra Sở cũng đang nghiên cứu các chỉ số mới để làm tài sản cơ sở cho Hợp đồng tương lai, phát triển các chỉ số Leverage VN30, nghiên cứu đề xuất các giải pháp đa dạng hóa sản phẩm ETF chuyên sâu như Leverage ETF (ETF đòn bẩy) hoặc Inverse ETF.

HOSE cũng đang nghiên cứu xây dựng Trung tâm thông tin Trái phiếu Doanh nghiệp tại HOSE và phối hợp với các đơn vị thuộc UBND Thành phố để triển khai đề án huy động vốn cho các doanh nghiệp start-up.

Theo kế hoạch, trong năm nay HOSE cho biết sẽ triển khai đúng tiến độ các dự án hiện đại hóa cơ sở hạ tầng và công nghệ thông tin, tạo cơ sở đẩy nhanh tái cấu trúc thị trường trong tương lai. Như triển khai dự án KRX và triển khai hệ thống thông tin gắn liền với website của Sở đảm bảo yêu cầu khi triển khai KRX. Tuy nhiên nếu nhìn vào giá trị tồn kho của hệ thống thông tin, có vẻ như hoạt động này đang dậm chân tại chỗ.

vote data