Giao dịch cổ phiếu HBC, một Thành viên HĐQT Xây dựng Hòa Bình vừa bị UBCKNN phạt

Ngoài ra tuần qua Công ty An Trường An cũng bị UBCKNN phạt vì công bố thông tin không đúng thời hạn.
 (photo: )

Ngày 10/9/2018, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Phương Công Thắng, Thành viên HĐQT CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (mã chứng khoán HBC) số tiền 22,5 triệu đồng.

Nguyên nhân, do ông Phương Công Thắng đã báo cáo không đúng thời hạn về kết quả thực hiện giao dịch: ông Phương Công Thắng đã thực hiện giao dịch mua 567.350 cổ phiếu HBC từ ngày 06/10/2017 đến ngày 26/10/2017 nhưng đến ngày 06/11/2017, ông Thắng mới báo cáo về kết quả thực hiện giao dịch với Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Trước đó, trong tuần qua UBCKNN cũng đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với CTCP An Trường An (mã chứng khoán ATG) số tiền 60 triệu đồng.

Nguyên nhân do Công ty An Trường An đã công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật đối với các tài liệu: Báo cáo tài chính (bán niên năm 2016 đã soát xét, Quý IV/2016, năm 2016 đã được kiểm toán, Quý I và IV/2017); Báo cáo thường niên năm 2016; Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 22/6/2017; Giải trình số liệu BCTC năm 2016 đã được kiểm toán; Giải trình kết quả kinh doanh Quý III/2017; Thay đổi ngành nghề kinh doanh (tháng 11/2016); Nghị quyết Hội đồng quản trị số 3107/2017/NQ-HĐQT ngày 31/7/2017.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 07/9/2018.

vote data