Xử lý công ty chứng khoán yếu, khuyến khích sáp nhâp

Uỷ ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) kiên quyết xử lý các trường hợp công ty chứng khoán (CTCK) yếu kém tài chính và năng lực quản trị.
<p>Ảnh sưu tầm</p> (photo: )

Ảnh sưu tầm

Ông Phạm Hồng Sơn, Phó Chủ tịch UBCK NN cho biết UBCKNN sẽ triển khai các biện pháp nâng cao nâng lực hoạt động của các công ty chứng khoán, làm lành mạnh thị trường và cung cấp cho nhà đầu tư các dịch vụ tốt nhất.

Việc tái cấu trúc này đã được UBCK NN thực hiện từ năm 2012, giảm số lượng các CTCK từ 104 xuống 77 đơn vị, trong đó một số công ty đã bị đình chỉ hoạt động, 8 thương vụ hợp nhất, 1 trường hợp sáp nhập.

Theo ông Sơn, các công ty chứng khoán được khuyến khích tiến hành hợp nhất hoặc sáp nhập nhằm nâng cao năng lực các thành viên thị trường. Đối với các đơn vị không đủ năng lực tài chính, quản trị, không đáp ứng được những tiêu chuẩn cần thiết thì UBCK sẽ đình chỉ, tước giấy phép hoạt động của doanh nghiệp.

vote data