• <p><em>Khách hàng giao dịch tại ngân hàng Eximbank. Ảnh: Internet</em></p> (photo: )

    Uy tín của Eximbank

    Với những sóng gió, rối ren kéo dài của mình, Eximbank như đang chứng minh cho thị trường và các cổ đông thấy, đây là một trong những ngân hàng đang bào mòn thương hiệu của mình và hứng chịu nhiều rủi ro nhất.