VIB, Vietcombank được NHNN công nhận đạt chuẩn Basel II

Chiều 28/11, Vietcombank và VIB vừa được Ngân hàng Nhà nước VN (NHNN) chấp thuận áp dụng Thông tư 41 sớm 1 năm so với thời hạn hiệu lực áp dụng từ 1/1/2020.
 (photo: )

Theo đó, Vietcombank là ngân hàng TMCP nhà nước đầu tiên còn VIB là ngân hàng TMCP tư nhân đầu tiên tại VN đủ điều kiện áp dụng tỷ lệ an toàn vốn theo chuẩn mực Basel II. Đây cũng là hai ngân hàng đứng đầu về quản trị rủi ro và kiểm soát nợ xấu thời gian qua. 

Hiệp ước Basel II là chuẩn mực quốc tế mà hệ thống các ngân hàng thương mại VN đang hướng đến từng bước áp dụng, nhằm tăng cường an toàn và hiệu quả hoạt động. Ba năm trước, NHNN  đã lựa chọn 10 ngân hàng thương mại đầu tiên để lên kế hoạch thí điểm thực hiện. Ngày 30/12/2016, NHNN ban hành thông tư số 41/2016/TT-NHNN quy định tỷ lệ an toàn vốn đối với ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam, yêu cầu các ngân hàng tuân thủ, áp dụng các chuẩn mực trước ngày 1/1/2020.

Là 2 trong nhóm 10 ngân hàng được lựa chọn thực hiện thí điểm triển khai Basel II, VCB và VIB đã nỗ lực triển khai áp dụng chuẩn mực của Ủy ban Basel trong quản lý rủi ro và quản trị ngân hàng thông qua việc phối hợp cùng các công ty tư vấn phân tích hiện trạng, rà soát chênh lệch khoảng cách về quản trị điều hành, cơ sở dữ liệu…, từ đó xây dựng lộ trình tổng thể triển khai Basel II, đồng thời tổ chức xây dựng và triển khai hàng loạt dự án phục vụ cho việc triển khai áp dụng Basel II, bao gồm: hệ thống công nghệ thông tin, phát triển phần mềm đo lường, quản lý rủi ro, tính vốn; sửa đổi, ban hành chính sách, quy trình về quản trị ngân hàng và quản lý rủi ro; thu thập, quản lý, chuẩn hóa dữ liệu; (iv) cơ cấu lại danh mục tài sản và thực hiện các giải pháp nhằm tăng vốn; các giải pháp liên quan đến phương pháp kiểm toán nội bộ;…

Ông Hàn Ngọc Vũ, Tổng giám đốc VIB chia sẻ trên báo chí, để được NHNN chấp thuận cho ngân hàng áp dụng sớm Basel II theo Thông tư 41, ngân hàng phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, hệ thống chính sách quản trị rủi ro, cơ sở dữ liệu, bộ máy nhân sự và kế hoạch vốn nhằm đảm bảo ngân hàng quản trị và tính toán tỷ lệ an toàn vốn theo như quy định. Kết quả triển khai thành công Basel II đã giúp VIB đưa ra các chiến lược kinh doanh và hoạch định tốt chính sách khách hàng, sản phẩm, quản trị rủi ro và chính sách giá để tối ưu hóa vốn, tài sản có rủi ro.

Từ cuối năm 2016, Vietcombank đã sạch nợ tại Công ty Quản lý tài sản các tổ chức tín dụng VN - VAMC. Trong khi đó, vào tháng 7/2018, VIB cũng hoàn tất việc mua lại toàn bộ nợ xấu đã bán cho tổ chức này, để đưa bảng cân đối tài chính thực sự về một sổ - một bước quan trọng để thực hiện Basel II.

Việc áp dụng tiêu chuẩn Basel II không chỉ giúp các ngân hàng phát triển bền vững, một xu thế tất yếu và bắt buộc khi Việt Nam đang hội nhập sâu rộng với khu vực và trên thế giới, mà còn giúp các ngân hàng phòng tránh những cú sốc trước những biến động lớn khó lường của thị trường tài chính, gây dựng niềm tin tới khách hàng.

vote data