Vốn Agribank chiếm trên 50% thị phần tín dụng nông nghiệp, nông thôn

Dư nợ cho vay nông nghiệp nông thôn hiện chiếm 70% dư nợ nền kinh tế của Agribank và chiếm trên 50% thị phần trong nông nghiệp, nông thôn tại Việt Nam.
 (photo: )

Theo Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank), dư nợ cho vay nông nghiệp nông thôn hiện chiếm 70% dư nợ nền kinh tế của Agribank và chiếm trên 50% thị phần trong nông nghiệp, nông thôn tại Việt Nam. Tín dụng tăng trưởng từ đầu năm, được kiểm soát phù hợp để đảm bảo tỷ lệ an toàn hoạt động, ưu tiên tập trung cho nông nghiệp, nông thôn.

Đến 31/8/2019, tổng tài sản Agribank đạt hơn 1,3 triệu tỷ đồng, tổng nguồn vốn huy động đạt hơn 1,2 triệu tỷ đồng, dư nợ cho vay nền kinh tế đạt hơn 1 triệu tỷ đồng. 

Giữ vai trò chủ lực trong đầu tư phát triển “Tam nông”, trong 8 tháng qua, Agribank triển khai đồng bộ các giải pháp, ưu tiên tập trung nguồn vốn, đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp, hộ gia đình, người dân cả nước phát triển sản xuất, kinh doanh hiệu quả.

Agribank đang triển khai hiệu quả 7 chương trình tín dụng chính sách và 2 chương trình mục tiêu quốc gia (xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững). Riêng cho vay xây dựng nông thôn mới, Agribank đã triển khai đến 100% số xã trên cả nước. 

Qua đó khẳng định vai trò tích cực của Agribank cùng ngành Ngân hàng trong việc góp phần thực hiện thành công mục tiêu xóa đói giảm nghèo bền vững, tái cơ cấu nền nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới v.v…

Một phòng giao dịch của Agribank

Hoạt động đầu tư chính vào lĩnh vực vốn gặp nhiều rủi ro do thiên tai, dịch bệnh, sản xuất còn tình trạng manh mún, ngoài việc tiếp tục ưu tiên cân đối vốn để triển khai các chương trình tín dụng chính sách, từ đầu năm 2019, Agribank đã cho vay hỗ trợ thu mua lúa gạo vụ Đông Xuân với doanh số hơn 7.000 tỷ đồng, dư nợ cho vay ngành chăn nuôi lợn gần 20.000 tỷ đồng (chiếm 40% doanh số cho vay của toàn ngành ngân hàng đối với từng chương trình), đồng hành cùng người nông dân trồng hồ tiêu… qua đó đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân và ngành nông nghiệp nói chung.

Góp phần hạn chế tín dụng đen, Agribank triển khai Chương trình tín dụng tiêu dùng quy mô tối thiểu 5.000 tỷ đồng đối với khách hàng cá nhân, hộ gia đình, nhằm đáp ứng các mục đích tiêu dùng trong thời gian ngắn hạn, rút ngắn thời gian thẩm định, xét duyệt cho vay... Agribank áp dụng phương thức cho vay và giải ngân linh hoạt, áp dụng lãi suất cho vay hợp lý, ưu tiên thực hiện xét duyệt và giải ngân trong ngày. Tính đến nay, doanh số giải ngân chương trình này đạt trên 1.400 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Agribank chú trọng phát triển, cung ứng sản phẩm dịch vụ ngân hàng tiện ích, đem lại nhiều tiện ích cho khách hàng trong giao dịch, thanh toán.

Những tháng còn lại của năm 2019, Agribank tiếp tục thực hiện chính sách cho vay các lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao và các lĩnh vực ưu tiên khác theo chỉ đạo của Chính phủ; duy trì dư nợ cho vay nông nghiệp, nông thôn chiếm tỷ trọng lớn trong tổng dư nợ cho vay nền kinh tế; đa dạng hóa cơ cấu tín dụng theo ngành nghề, lĩnh vực và đối tượng khách hàng, đảm bảo tăng trưởng về quy mô phù hợp với cân đối vốn, gắn với kiểm soát và nâng cao chất lượng tín dụng; tiếp tục thực hiện hiệu quả tái cơ cấu gắn với xử lý nợ xấu, đảm bảo tiến trình cổ phần hóa diễn ra theo đúng chỉ đạo của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước.

 

vote data