Moody’s xem xét hạ tín nhiệm của 17 ngân hàng Việt Nam

Trong đó, Moody's cho biết cũng đang xem xét điều chỉnh Đánh giá tín dụng cơ bản BCA của 4 ngân hàng và bậc Đánh giá Rủi ro đối tác (CRA) dài hạn của 9 ngân hàng.
 (photo: )

Moody’s cho biết đang xem xét có thể sẽ hạ xếp hạng tín nhiệm của 17 ngân hàng Việt Nam. Hãng xếp hạng này cũng sẽ xem xét hạ Đánh giá Tín dụng Cơ bản (BCA), BCA điều chỉnh của 4 ngân hàng và bậc Đánh giá Rủi ro Đối tác (CRA) dài hạn của 9 ngân hàng.

17 ngân hàng Việt được đề cập đến gồm:

(1) Ngân hàng TMCP An Bình (ABB)

(2) Ngân hàng TMCP Á châu (ACB)

(3) Ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM (HDBank)

(4) Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank)

(5) Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)

(6) Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LPB)

(7) Ngân hàng TMCP Quân đội (MBBank)

(8) Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank)

(9) Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB)

(10) Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

(11) Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank)

(12) Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agirbank)

(13) Ngân hàng TMCP Quốc tế (VIB)

(14) Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank)

(15) Ngân hàng TMCP Hàng hài (MSB)

(16) Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh vượng (VPBank)

(17) Ngân hàng TMCP Kỹ thương (Techcombank)

Trong 4 ngân hàng đang được xem xét bậc BCA, bậc BCA Ba3 của Vietcombank đang được xem xét lại, trong khi bậc BCA của VietinBank, Agribank và BIDV không bị ảnh hưởng bởi quyết định của Moody's công bố ngày 1/10, vì bậc BCA của họ đang thấp hơn mức Ba3.

Hiện Moody’s vẫn đang xem xét nhưng khả năng sẽ không nâng cấp xếp hạng của 17 ngân hàng này. Tuy nhiên, Moody's cũng cho biết sẽ xác nhận xếp hạng của các ngân hàng với triển vọng ổn định, nếu xếp hạng chủ quyền của Việt Nam cũng được xếp ở Ba3 với triển vọng ổn định.

vote data