Topic: Tài chính, ngân hàng

 • (photo: )

  Ngân hàng rầm rộ lên sàn

  Dự kiến khoảng chục ngân hàng sẽ hoàn tất việc đăng ký giao dịch/ niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán trong năm nay.

 • <p><em>Tăng trưởng dư nợ cho vay 9 tháng đầu năm thấp hơn so cùng kỳ những năm trước.</em></p> (photo: )

  Ngân hàng nào tăng cho vay nhiều nhất trong 9 tháng đầu năm?

  Tổng dư nợ cho vay của 27 ngân hàng này đến cuối tháng 9/2020 đạt hơn 6,27 triệu tỷ, tăng 5,8% so với đầu năm. Tốc độc tăng trưởng có sự phân hóa mạnh, một số ngân hàng tăng trưởng âm, trong khi cũng có nhiều ngân hàng tăng trưởng trên 10%.