VIB ước lãi hơn 4.000 tỷ trong năm 2019

ROE năm 2019 ước đạt 27% - nằm trong nhóm các ngân hàng sinh lời tốt nhất.
 (photo: )

VIB cho biết ước lãi hơn 4.000 tỷ đồng trong năm 2019 khi giới thiệu về ngân hàng VIB tại buổi Lễ công bố hoàn thành 3 trụ cột của Basel II tại VIB đang diễn ra sáng 19/12.

Cụ thể, VIB đã mua lại nợ xấu bán cho VAMC từ năm 2017 và trích lập dự phòng đầy đủ, là 1 trong những ngân hàng sạch nợ sớm nhất tại VAMC. VIB đồng thời là 1 trong 2 ngân hàng đầu tiên, cùng với Vietcombank, được NHNN chấp thuận cho áp dụng Basel II sớm hơn 1 năm so với quy định.

Nhờ tăng cường quản trị rủi ro, tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng giảm nhanh từ 2,2% năm 2018 xuống còn 1,78% hiện nay. Lợi nhuận trước thuế năm 2019 ước đạt hơn 4.000 tỷ đồng, tăng 5,6 lần so với năm 2016, hệ số sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) đạt 27%.

Với 4.000 tỷ đồng đạt được, năm 2019 cũng là năm lợi nhuận của VIB tăng gần gấp rưỡi so với thực hiện năm 2018.

vote data