Ngân hàng đầu tiên hoàn thành cả 3 trụ cột Basel II

VIB thông báo vừa hoàn thành cả 3 trụ cột Basel II.
 (photo: )

Sáng 19/12/2019, Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) tổ chức lễ công bố hoàn thành ba trụ cột của Basel II tại VIB.

Giới thiệu của ngân hàng cho biết, trụ cột 1 và 3 của Basel II được VIB hoàn thành vào tháng 10/2018 - thời điểm NHNN phê duyệt cho áp dụng từ 01/01/2019 tức trước hạn 1 năm. Trụ cột thứ 2 hoàn thành từ tháng 12/2019, cũng trước 1 năm.

Theo ông Hà Hoàng Dũng, Giám đốc Quản trị rủi ro của VIB, từ năm 2018 VIB đã triển khai thành công trụ cột 1 và 3 của Basel II theo phương pháp tiêu chuẩn, đảm bảo hệ số an toàn vốn được tính tự động hoá theo quy định của Thông tư 41/2016 với mức CAR luôn đạt trên 9%. Ngân hàng đã đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về cơ sở hạ tầng thông tin, hệ thống chính sách quản trị rủi ro, cơ sở dữ liệu, bộ máy nhân sự và kế hoạch vốn nhằm đảm bảo ngân hàng quản trị và tính toán hệ số an toàn vốn theo đúng quy định. Ngày 28/11/2018, VIB và Vietcombank là 2 ngân hàng đầu tiên được NHNN trao quyết định chấp thuận cho áp dụng Thông tư 41 sớm hơn 1 năm.

Năm 2019, VIB tiếp tục triển khai trụ cột 2 - nội dung quan trọng của Basel II, đánh giá nội bộ về mức độ đủ vốn (ICAAP). Để triển khai ICAAP, VIB đã phối hợp với công ty tư vấn PwC để học hỏi kinh nghiệm và tiếp cận phương pháp tính toán ICCAP đã triển khai tại các ngân hàng có quy mô trương đương ở Đông Nam Á, từ đó xây dựng quy trình và phương pháp đánh giá nội bộ về mức độ vốn phù hợp với ngân hàng.

Tại thời điểm 30/9/2019, VIB đã hoàn thiện toàn bộ quy trình đánh giá nội bộ về mức độ đầy đủ vốn và đảm bảo điều kiện thuân thủ trụ cột 2 từ 01/01/2020 - sớm hơn 1 năm so với yêu cầu của NHNN tại Thông tư số 13/2018.

Theo ông Hàn Ngọc Vũ, Tổng giám đốc VIB, ngân hàng này luôn coi việc hoàn thành 3 trụ cột Basel II là một trong các đầu việc quan trọng nằm trong tầm nhìn dài hạn về quản trị rủi ro.

Cũng theo VIB, ngân hàng dự kiến tiếp tục đầu tư phát triển Basel II theo phương pháp nâng cao và hướng tới áp dụng các chuẩn mực của Basel III vào công tác quản trị rủi ro của ngân hàng. Thực tế triển khai cho thấy Basel II thực sự đã mang đến cho ngân hàng nhiều lợi ích thiết thực, giúp VIB có những điều chỉnh phù hợp về mặt chiến lược, giúp quản trị kế hoạch vốn phù hợp với mục tiêu tăng trưởng bền vững và nâng cao chất lượng hoạt động kinh doanh một cách toàn diện. 

vote data