Standard Chartered cam kết nguồn vốn 75 tỷ USD cho các mục tiêu Phát triển Bền vững

Đến cuối năm 2024, Ngân hàng cam kết sẽ cung cấp nguồn vốn 75 tỷ USD cho các dự án đóng góp vào các mục tiêu Phát triển Bền vững . Đồng thời, Ngân hàng cũng cam kết loại bỏ hoàn toàn phát thải carbon từ hoạt động vận hành vào năm 2030.
 (photo: )

Theo đó, ngân hàng sẽ thực hiện mục tiêu loại bỏ hoàn toàn phát thải carbon bằng cách sử dụng những dụng nguồn năng lượng tái tạo, đồng thời, tiếp tục áp dụng các biện pháp sử dụng năng lượng hiệu quả trên hơn 1,1 triệu mét vuông tổng diện tích văn phòng trên toàn cầu.

Với mạng lưới quốc tế rộng khắp, Standard Chartered ở một vị thế thuận lợi để thu xếp nguồn vốn cho những lĩnh vực có nhu cầu lớn và mang lại hiệu quả cao nhất. Ngân hàng này đưa ra mục tiêu mới về tài trợ và thu xếp tài chính trị giá 35 tỷ USD cho công nghệ sạch và năng lượng tái tạo và 40 tỷ USD cho hạ tầng bền vững.

Standard Chartered cung cấp đa dạng các sản phẩm tài chính bền vững để giúp khách hàng chuyển hướng sang một mô hình kinh doanh bền vững hơn. Vào tháng 10 năm 2018, Ngân hàng thành lập Phòng Tài Chính Bền Vững và đã cho ra mắt các sản phẩm tiền gửi bền vững tại London, Singapore, Hồng Kông và New York; Bên cạnh đó, Ngân hàng cũng phát hành Trái Phiếu Bền Vững trị giá 500 triệu Euro, nguồn vốn này sẽ được dùng để tài trợ cho các lĩnh vực thuộc định hướng của các mục tiêu Phát triển Bền vững.

vote data