Thu ngân sách 11 tháng đạt hơn 1 triệu tỷ đồng

Tổng cục Thuế đánh giá, thu ngân sách những tháng gần đây có chuyển biến tích cực dù bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.
 (photo: )

Theo báo cáo của Tổng cục Thuế, tổng thu ngân sách nhà nước 11 tháng do ngành thuế quản lý ước đạt hơn 1 triệu tỷ đồng, bằng 86,4% dự toán và 95,9% cùng kỳ năm 2019.

Trong đó, thu tiền sử dụng đất ước đạt khoảng 131.089 tỷ đồng, tăng 6,1%. Thu cổ tức và lợi nhuận còn lại thậm chí tăng 41,6%, ước đạt khoảng 69.094 tỷ đồng.

Tổng cục Thuế đánh giá thu ngân sách trong những tháng gần đây có chuyển biến tích cực, tuy nhiên vẫn chưa đạt dự toán do dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác thu ngân sách.

Bên cạnh đó, ngành thuế thực hiện giãn, miễn, gia hạn nộp thuế giúp cộng đồng doanh nghiệp vượt qua khó khăn do đại dịch, qua đó tác động đến số thu ngân sách.

Đặc biệt, do từ ngày 1/7 bắt đầu nâng mức giảm trừ gia cảnh khi tính thuế thu nhập cá nhân, số thu thuế TNCN từ tiền lương, tiền công trong các tháng 8, 9 ,10 chỉ bằng khoảng 90-93% cùng kỳ năm 2019.

Tổng cục Thuế cũng cho biết trong 11 tháng đầu năm đã thực hiện hơn 65.000 cuộc thanh tra, kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế và kiểm tra gần 567.000 hồ sơ khai thuế. Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh, kiểm tra là 55.840 tỷ đồng, tăng gần 17% so với cùng kỳ. Qua đó, tổng số tiền thuế nộp vào NSNN là gần 8.500 tỷ đồng.

Để hoàn thành dự toán, ngành thuế còn phải thu trên 100.000 tỷ đồng trong tháng 12. Tổng cục Thuế cho rằng đây là nhiệm vụ rất khó khăn trong bối cảnh dịch diễn biến phức tạp.

Do đó, các vụ, đơn vị phải báo cáo kết quả thu hàng ngày, hàng tuần để Tổng cục và Bộ Tài chính kịp thời chỉ đạo, điều hành. Các cục thuế có số thu thấp, các địa phương có số nợ lớn sẽ được tập trung hỗ trợ.

vote data