Nhà băng tăng vay mượn, lãi suất tăng mạnh trên liên ngân hàng

Doanh số giao dịch trên thị trường liên ngân hàng bằng VND và USD đều tăng mạnh trong tuần vừa qua.
 (photo: )

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa công bố thông tin về hoạt động ngân hàng trong tuần vừa qua (23-27/7/2018). 

Trong tuần cuối của tháng 7, tỷ giá niêm yết tại các ngân hàng thương mại đã tăng khoảng 186 VND/USD chiều mua vào và tăng 195 VND/USD chiều bán ra so với ngày làm việc cuối tuần trước (20/7). NHNN cho biết sẽ thực hiện đồng bộ các biện pháp và công cụ chính sách tiền tệ để ổn định thị trường ngoại tệ và tỷ giá trong biên độ cho phép.   

Trên thị trường liên ngân hàng, doanh số giao dịch trên thị trường liên ngân hàng bằng VND và USD đều tăng lên. 

Cụ thể, giao dịch bằng VND đạt xấp xỉ 136.037 tỷ đồng, bình quân 27.207 tỷ đồng/ngày, tăng 1.680 tỷ đồng/ngày so với tuần 16 – 20/7/2018. 

Doanh số giao dịch bằng USD quy đổi ra VND trong tuần đạt khoảng 96.555 tỷ đồng, bình quân 19.311 tỷ đồng/ngày, tăng 1.920 tỷ đồng/ngày so với tuần trước đó.

Theo kỳ hạn, các giao dịch VND chủ yếu tập trung vào kỳ hạn qua đêm và kỳ hạn 01 tuần. Đối với giao dịch USD, các kỳ hạn có doanh số lớn nhất là kỳ hạn qua đêm và 01 tuần với tỷ trọng lần lượt là 58% và 26%.

So với tuần trước, lãi suất bình quân của các giao dịch VND có xu hướng tăng mạnh ở các kỳ hạn chủ chốt. Cụ thể, lãi suất kỳ hạn qua đêm, 01 tuần và 01 tháng tăng lần lượt 2,04%/năm; 1,77%/năm và 1,91%/năm lên mức 4,04%/năm; 4,00%/năm và 4,57%/năm.

Trong khi đó, đối với các giao dịch USD, lãi suất bình quân lại có xu hướng giảm nhẹ ở hầu hết các kỳ hạn. Cụ thể: lãi suất kỳ hạn qua đêm, 01 tuần và 01 tháng giảm lần lượt 0,03%/năm; 0,04%/năm và 0,18%/năm xuống mức 1,98%/năm; 2,08%/năm và 2,39%/năm.

vote data