Lãi suất cho vay phổ biến hiện nay khoảng bao nhiêu?

Ngân hàng Nhà nước vừa có báo cáo hoạt động ngân hàng trong tuần từ ngày 4-7/9/2018.
 (photo: )

Cụ thể, mặt bằng lãi suất huy động VND trong tuần phổ biến ở mức 0,6-1%/năm đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng; 4,3-5,5%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng; 5,3-6,5%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng; kỳ hạn trên 12 tháng ở mức 6,5-7,3%/năm. 

Trong khi đó, lãi suất cho vay VND phổ biến ở mức 6-9%/năm đối với ngắn hạn; 9-11%/năm đối với trung và dài hạn. 

Lãi suất huy động USD ở mức 0% theo quy định, lãi suất cho vay phổ biến 2,8-6,0%/năm; trong đó lãi suất cho vay ngắn hạn phổ biến ở mức 2,8-4,7%/năm, lãi suất cho vay trung, dài hạn ở mức 4,5-6,0%/năm.

Trên thị trường liên ngân hàng, doanh số giao dịch trong kỳ bằng VND đạt xấp xỉ 131.625 tỷ đồng, bình quân 32.906 tỷ đồng/ngày, giảm 4.376 tỷ đồng/ngày so với tuần 27 - 31/8/2018; doanh số giao dịch bằng USD quy đổi ra VND trong tuần đạt khoảng 80.299 tỷ đồng, bình quân 20.075 tỷ đồng/ngày, tăng 191 tỷ đồng/ngày so với tuần trước đó.

Theo kỳ hạn, các giao dịch VND chủ yếu tập trung vào kỳ hạn qua đêm (47% tổng doanh số giao dịch VND) và kỳ hạn 01 tuần (29% tổng doanh số giao dịch VND). Đối với giao dịch USD, các kỳ hạn có doanh số lớn nhất là kỳ hạn qua đêm và 01 tuần với tỷ trọng lần lượt là 68% và 23%.

So với tuần trước, lãi suất trên liên ngân hàng tuần 4-7/9 có xu hướng tăng nhẹ. Lãi suất bình quân kỳ hạn qua đêm và 01 tuần đều tăng 0,08%/năm lần lượt lên mức 4,47%/năm và 4,60%/năm; trong khi đó, kỳ hạn 01 tháng lãi suất giảm nhẹ 0,02%/năm xuống mức 4,67%/năm.

Đối với các giao dịch USD lãi suất có xu hướng biến động trái chiều ở các kỳ hạn khác nhau. Trong khi, lãi suất kỳ hạn qua đêm giảm nhẹ 0,02%/năm xuống mức 1,99%/năm thì ở các kỳ hạn 01 tuần và 01 tháng, lãi suất tăng lần lượt 0,02%/năm và 0,03%/năm lên mức 2,11%/năm và 2,27%/năm.

vote data