•  (photo: )

    Lãi suất cho vay đã đi lên như thế nào?

    Không như lãi suất huy động, lãi suất cho vay thường được các ngân hàng ít khi công bố rộng rãi. Điều này khiến việc theo dõi và đánh giá mặt bằng lãi suất cho vay gặp nhiều khó khăn hơn. Tuy nhiên, với việc lãi suất huy động đã đi lên trong thời gian qua, thì lãi suất cho vay khó lòng mà đứng yên.