• <p>Việc tăng vốn cho các ngân hàng lớn đang ở trong thế bí. Ảnh: Nguyễn Nam.</p> (photo: )

    Nợ xấu còn cao, vốn ngân hàng quốc doanh còn thấp

    Một trong những điểm nhấn tại Hội nghị sơ kết một năm triển khai Nghị định 42 về thí điểm xử lý nợ xấu và Quyết định 1058 của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ngày 28-8-2018 là kết quả tháo gỡ nợ xấu cũng như đề xuất tăng vốn cho các ngân hàng nửa quốc doanh và quốc doanh. Trong khi hệ số an toàn vốn...