•  (photo: )

    Ngân hàng Việt làm ăn thế nào tại nước ngoài?

    Nhiều nhà băng đã và tiếp tục có ý định mở thêm PGD, chi nhánh mới hay nâng vốn cho các ngân hàng con ở nước ngoài. Vậy việc kinh doanh ở nước ngoài của ngân hàng Việt có ổn không mà họ vẫn đầu tư?