• <p><em>Bà Jodie West, tân tổng giám đốc ANZ VN.</em></p> (photo: )

    ANZ VN có nữ tổng giám đốc mới

    Bà Jodi West vừa được bổ nhiệm làm tổng giám đốc ngân hàng ANZ VN, trực tiếp báo cáo cho ông Farhan Faruqui, tổng giám đốc ANZ khu vực Quốc tế. Bà sẽ chính thức đảm nhiệm vị trí này từ ngày 13/08 tại TP.HCM.