•  (photo: )

    Bảy vấn đề cần lưu ý trong lĩnh vực ngân hàng

    Xử lý các ngân hàng yếu kém chậm, nguy cơ tấn công từ tội phạm mạng tăng, những vụ việc liên quan đến tiền ảo diễn ra phức tạp... Ủy ban Kinh tế của Quốc hội lưu ý một số vấn đề trong lĩnh vực ngân hàng.