• <p>Hải Phòng có trên 15.000 doanh nghiệp nhưng mới chỉ có trên 7.000 đơn vị tham gia BHXH, BHYT.</p> (photo: )

    Nhức nhối nợ đọng bảo hiểm xã hội

    Tính đến ngày 31/7/2018, số tiền nợ đóng BHXH, BHYT, BHTN trên toàn thành phố Hải Phòng là gần 269 tỷ đồng. Riêng 6 tháng đầu năm 2018 số tiền nợ chậm đóng là 818.152 triệu đồng.

  •  (photo: )

    BIC giảm 20% phí bảo hiểm BIC Tâm An

    Nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu tận hưởng các dịch vụ y tế hiện đại, cao cấp của khách hàng, từ tháng 7/2018, Tổng công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) chính thức cung cấp sản phẩm Bảo hiểm sức khỏe và tai nạn cá nhân – BIC Tâm An.