•  (photo: )

    Dự báo bức tranh tín dụng năm 2020

    Tín dụng năm 2020 được cho sẽ tập trung phần lớn vào các TCTD có chất lựợng tài sản tốt, và tín dụng sẽ kém khả quan đối với các TCTD chưa xử lý xong nợ tồn đọng.